Page 2 - Yenilik Partisi_Program (1)
P. 2

7çindekiler
        PART7 PROGRAMI ................................................................................................................ 3

        PART7D77N HEDEFLER7: ...................................................................................................... 7
        ANAYASA VE YÖNET7M MODEL7 .......................................................................................... 7

        EKONOM7, F7NANS VE VERG7 ............................................................................................... 7
        KAMULAbTIRMA VE ÖZELLEbd7RME .................................................................................... 9

        TARIM, HAYVANCILIK, GIDA VE BALIKÇILIK ......................................................................... 9
        MADENLER, YER ALTI VE YER ÜSTÜ DO)AL KAYNAKLAR .................................................. 12

        ENERJI ............................................................................................................................... 13
        ÇEVRE ................................................................................................................................ 14
        DO)AL HAYATIN KORUNMASI VE HAYVAN HAKLARI ........................................................ 14

        7:7TAL KENT ..................................................................................................................... 15
        )7d7M .............................................................................................................................. 15

        SA)LIK ............................................................................................................................... 19
        KÜLTÜR, SANAT................................................................................................................. 20
        SPOR ................................................................................................................................. 21

        BASIN-YAYIN ..................................................................................................................... 22

        ÇALIbMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLIK ............................................................................ 22
        KADIN, ÇOCUK, YAbLI VE ENGELL7 HAKLARI ...................................................................... 24
        GÜVENLIK .......................................................................................................................... 25

        YASADIbI GÖÇ VE YABANCI GÖÇMENLER .......................................................................... 26
        DIb POL7d7KA ..................................................................................................................... 27


                                        S a y f a 2 | 28
   1   2   3   4   5   6   7