Yeni Anayasa Çalışması ve Yenilik Partisi’nin Tutumu

– Sayın Erdoğan, 2002’den bu tarafa bir rejim değişikliğini adım adım gerçekleştirme arayışı içerisindedir. 16 Nisan 2017 tarihinde, olağanüstü hal koşulları içerisinde, adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen başkanlık sistemine geçilmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yönetimde kişiselliğe ve keyfiliğe yol açmıştır.

– Sayın Erdoğan, yasama, yürütme ve yargıyı güdümü altına alan çok geniş ve denetimsiz yetkileriyle, önce gücü tek elde toplamış, akabinde de dünyada bir benzeri olmayan/görülmemiş otoriter bir baskı rejimini inşa etmiştir. Parti genel başkanlığı ile devlet ve hükümet başkanlığı Sayın Erdoğan’ın şahsında birleşmiş, partili Cumhurbaşkanı, ülkenin sorunlarını daha da derinleştirmiştir. Türkiye’nin içerisine düşürüldüğü sorunların en büyük sebebinin söz konusu anayasa değişikliği ve Sayın Erdoğan olduğu açıktır.

– Sayın Erdoğan, şimdi yepyeni bir anayasayı gündeme getirerek, esasında kendi siyasi geleceğini kurtarmanın derdine düşmüş olup, demokrasiye, laikliğe ve üniter yapıya inanmamaktadır.

– Sayın Erdoğan, daha da vahimi Türk Ulusunu/Milletini ağzına almamakta ve bunu aşındırarak her türlü etnik ve dinsel kimliklerin adeta hortlamasına zemin hazırlamaktadır.

– Sayın Erdoğan, kendisinin öncülük ettiği anayasa değişikliklerine bile uymamakta, Anayasa Mahkemesi kararlarına saygı duymamakta ve hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

– “Yeni Anayasa” adıyla Sayın Erdoğan’dan aldığı talimatla Sayın Kurtulmuş’un ortam oluşturmak için siyasal partilerle görüşmesi ve sürece dahil etme çabalarının bir tuzak olduğu Partimizce bilinmekte ve ifşa edilmektedir. Mevcut anayasa hükümlerine bile uymayanların ve Türkiye’yi bir baskıcı rejime sürükleyenlerin, kendi siyasal güçlerini takviye edecek olan yeni anayasa hükümlerini de hiçe sayacaklarını ve Türkiye’ye zarar vereceklerini öngörebilmek için müneccim olmaya gerek yoktur.

– “Yeni Anayasa” tuzağına hiçbir siyasal parti düşmemeli ve Türk Ulusuna/Milletine ihanet anlamına gelecek olan sürecine ortak olmamalıdır.

– Esasen Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş dahil olmak üzere, esaslı Anayasa değişikliklerine ihtiyacı vardır; ancak, bu değişiklerin Sayın Erdoğan’ın demokratik yollarla iktidarının sona erdirilmesin akabinde yapılması gerekmektedir.

– Ulus-devlet anlayışına dayanan mevcut rejimi yıkarak “Ümmet” anlayışıyla “yeni bir rejim ” kurmayı amaçladığı anlaşılan Sayın Erdoğan ile herhangi bir “yeni Anayasa” müzakere veya görüşme talebinin kesin bir dille reddedilmesi gerekir. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi ve Cumhuriyetin niteliklerinden vazgeçilmesini beklememelidir.

Yenilik Partisi olarak “Yeni Anayasa” kandırmacasına kesin bir şekilde karşı çıkıyoruz ve toplumsal muhalefetin önderi olacağımızı, bu sürecin önüne set çekeceğimizi şimdiden kamuoyuna saygı ile ilan ediyoruz. 03.05.2024

Yenilik Partisi Parti Sözcüsü

Doç.Dr. Kemal ÇİFTÇİ

Ben dahil hiçbirimiz tek başımıza iyi şeyler yapmıyoruz. Ama hepimiz büyük bir sevgiyle küçük şeyler yapabiliriz ve birlikte harika bir şey başarabiliriz. Sadece birlikte başarabiliriz.

İletişim

+90 543 586 42 42

bilgi@yenilikpartisi.org.tr

Atatürk Blv. No:231/ 6
Kavaklıdere 06680 Çankaya / ANKARA

Copyright © 2024 Yenilik Partisi. All rights reserved

Paylaş
Bağlantıyı kopyala