Yenilik Partisi
#
Yenilik Partisi

PAYLAŞ#

Türkiye'yi kökten değiştirecek bir yenilik hareketinin İlk adımlarını atıyoruz.

Partimiz, bir tercihten değil, halkımızın ortak beklentisi ve ihtiyacından dolayı kurulmuştur. Bu bakımdan, sıradan bir görev ve misyon üstlenmeyecektir. Mevcut olağanüstü şartların gerektirdiği köklü ve dönüştürücü bir misyonu yerine getirecektir. Bu anlayıştan hareketle, programımızda yer verilen öneriler klasik bir seçimde oy devşirmenin ötesinde hedefler gözeterek, halkımızı güncel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanmıştır.

Hedefimiz, 1938’de kesintiye uğrayan Yüce Atatürk’ün başlattığı modern ve güçlü bir toplum ile güçlü bir milli devlet yapılanmasına vücut vermektir.


Facebook Akışı

Yenilik Partisi Facebook Sayfası

Twitter Akışı

Yenilik Partisi Twitter Sayfası

Twitter Akışı

Öztürk YILMAZ Twitter Sayfası


GENEL BAŞKAN (Emk. Büyükelçi )

Öztürk YILMAZ

Öztürk Yılmaz, 19.09.1970’de Ardahan’ın Açıkyazı Köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köy okulunda okudu. Lise eğitimini Ardahan’da devam etti. Eşi Özay hanımla lisede tanıştı. Ardahan Lisesi son sınıfta nişanlandılar. Daha sonra ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü kazanarak Ankara’ya geldi. AB'nin kalkınma ve entegrasyonu konusunda (VUB-Brüksel) Master yapmıştır. Evli ve üç kız babası olup, çok iyi seviyede İngilizce, Rusça ve Portekizce bilmektedir.

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda sırasıyla Balkanlar, AGİT, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkasya (Daire Başkanı) Daireleri ile Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığında (Daire Başkanı olarak) görev yaptı. Yurtdışında ise, Bişkek Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde (Müsteşar)olarak görevler yaptı. 2013 yılında Musul Başkonsolosu, 2015 yılında Tacikistan Büyükelçisi oldu.

#

Öztürk YILMAZ

Genel Başkan

Sosyal Medya