Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” Yeni Müfredat Taslağı Hakkında

Millî Eğitim Bakanlığı’nın tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”olarak sunulan “yeni müfredat taslağı” detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Anayasamızın 42. maddesinde ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde vurgulanan “Atatürk ilkeleri ve inkılapları/devrimlerine”na,“çağdaş bilim ve eğitim esaslarına”, “Atatürk milliyetçiliği/ulusçuluğu”ne, Anayasa’nın başlangıcındaki “demokratik, laik ve sosyal hukuk Devleti” ilkelerine, “Türk Milletini/Ulusunu çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapma” amacına aykırı bir anlayış, metnin bütününe itina ile sindirilmiştir.

Türk ulusunu, çağdaş uygarlığın ortağı yapmak yerine,bütünüyle İslam medeniyetinin içerisinde konumlandıran, dinsel retoriğe boğulmuş, dinsel kimliğin aşırı bir şekilde vurgulandığı ve öğrencilerin İslam medeniyeti kavramsallaştırılmasıyla idealleştirilen dinsel değerleri davranışlarına yansıtmalarının amaçlandığı bir “Müfredat Taslağı” oluşturulmuştur.

Buna mukabil, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu M.Kemal Atatürk dönemi’nde yapılan inkılapların/devrimlerin siyasi, hukuki, toplumsal, ekonomik ve kültürel etkilerinin sorgulanacağı bir yaklaşım geliştirilmiş,devrimler sorgulanır hale getirilmeye yeltenilmiş, Türk-ulus kimliği ve rol modeli olarak Mustafa Kemal Atatürk imgesi geri plana ötelenmiştir.

T.B.M.M Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde yaptığı konuşmasında tarikat ve cemaatleri sivil toplum kuruluşu olarak nitelendirip, bunlarla protokoller yaptıklarını ve yapmaya devam edeceğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin zihniyetinden çocuklarımızı, bilimsel, laik ve çağdaş uygarlığın ortağı olarak inşa etmeye matuf bir “Müfredat” oluşturulmasını beklemek zaten eşyanın tabiatına aykırıdır.

Yenilik Partisi, kamuoyuna açıklanan “Müfredat Taslağı” başlıklı metnin çöp niteliğinde olduğunu ve çöpe atılması gerektiğini düşünmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 08.05.2024

Yenilik Partisi Parti Sözcüsü

Doç.Dr. Kemal ÇİFTÇİ

Ben dahil hiçbirimiz tek başımıza iyi şeyler yapmıyoruz. Ama hepimiz büyük bir sevgiyle küçük şeyler yapabiliriz ve birlikte harika bir şey başarabiliriz. Sadece birlikte başarabiliriz.

İletişim

+90 543 586 42 42

bilgi@yenilikpartisi.org.tr

Atatürk Blv. No:231/ 6
Kavaklıdere 06680 Çankaya / ANKARA

Copyright © 2024 Yenilik Partisi. All rights reserved

Paylaş
Bağlantıyı kopyala