Yenilik Partisi
#

KVKK Metni

Sayın yenilik Partisi Dostumuz,

Yenilik Partisi olarak üyelerimizin ve gönüllülerimizin kişisel verilerinin güvenliği konusunda hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Yenilik Partisi olarak Partimize destek veren üyelerimizin, gönüllülerimizin ve tüm paydaşlarımızın, Partimiz ile ilişkili tüm şahısların her türlü kişisel verilerinin 07.04.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) kapsamına uygun işlenmesi, muhafaza edilmesi ve korunmasına büyük önem veriyoruz.

Siz değerli üyelerimizin, gönüllülerimiz ve paydaşlarımız kişisel verilerinizi birçok kanaldan Partimizle paylaşabiliyorsunuz. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Kanun kapsamında Partimiz tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir.

Partimize ilişkin tanıtım, teşekkür, bilgilendirme ve duyuru amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek; istatistiki bilgi toplamak ve derlemek; üyelik ve gönüllülük çalışmalarını geliştirmek amaçlarıyla kişisel verileriniz tarafımızca kullanılabilecektir.

Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi mevzuattaki sınırlar çerçevesinde işlemekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.