Yenilik Partisi

KOMİSYON BAŞKANLARI

#

Ahmet KILBOZ

Partiler Arası İlş.Srm.Kom.Bşk.

#

Behiye AYRIÇ

Sanatçı ve Yazarlar Kom.Bşk.

#

Ayça AKSU

Gençlik Komisyonu Başkanı

#

Ayşe BOZKURT

Sokak Teşk.Sor.Kom.Bşk.

#

Bekir Bayram ÇUBUKKESEN

Turizm Komisyonu Bşk.

#

Bülent KANBER

Ege İş Adamları Kom.Bşk.

#

Mehmet TOPRAK

Orta Anadolu İş Adm.Kom.Bşk.

#

Ali Hıdır DİNÇER

Bilişim ve İdr.İşl.Kom.Bşk.

#

Mehmet ÇELİK

Ulaştırma Komisyonu Bşk.

#

Demet ERDEM

İş Kadınları Komisyonu Başkanı

#

Dilek ERDOĞAN

Esnaf ve İşletmeler Komisyonu Başkanı

#

Sude SU

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kom,Bşk.

#

Zuhal ATLI

Eğitimden Sorumlu Kom.Bşk.

#

Miraç TANGÜNER

Doğu ve G.Doğu İş Adm.Kom.Bşk.

#

Tuncer ÇETİN

Spor Komisyonu Başkanı

#

Cihan ÇOBAN

Tarım ve Hayvancılık Kom.Bşk.

#

Özcan SAMANCİ

Şehircilik Kom.Bşk.

#

Üntay Ekmel KAŞAVAR

Sanayi Komisyon Başkanı

#

Ömer DEMİR

Pazar Esnafının Teşkilatlanmasın Sor.Kom.Bşk..

#

Turan BULAK

Emeklilerden Sorumlu Kom.Bşk.

#

Yılmaz AKMAN

Küçük İşletmelerin Sorunları ile İlgili Kom.Bşk.

#

Şeküre GEMİCİ

Stk’lar İle İlgili Kom. Bşk.

#

Adnan ALAKOÇ

Sağlık Politikaları Kom. Bşk.

#

Mecit Haldun KAŞAVAR

Denizcilik Kom. Bşk.

#

Yılmaz İSLAM

(Genel Merkez)