Hatay’daki Rezerv Yapı Alanları Hakkında

Kamuoyunda “rezerv alan düzenlemesi” olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da,7471 sayılı Kanun ile 9 Kasım 2023 tarihli ve 32364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikler yapılmıştır.

Kanun değişikliği ile mevcut Kanun’da yer alan “rezerv yapı alanı” tanımından “yeni yerleşim yeri olarak” ifadesi kaldırılmış; böylece yeni veya var olan yerleşim alanlarının rezerv yapı alanı olarak belirlenebilmesine olanak oluşturulmuştur.

Söz konusu Kanun’da yapılan değişiklikle, maliklerin rızası aranmadan mülklerinin rezerv yapı alanı kapsamına alınması mümkün kılınmıştır ve Kanun değişikliği sonrasında rezerv yapı alanı sınırları içinde kalan yapıların yıkılıp yerlerine yenilerinin yapılması için mülk sahiplerinin rızası aranmamaktadır.

Öte yandan, rızaları alınmaksızın mülklerine adeta devletçe el konulan maliklerden, oluşacak inşa maliyetlerini ise üstlenmeleri istenmektedir. İlaveten, mülk sahipleri, yeniden inşa sürecinde ne kadarlık bir maliyetle karşılaşacaklarını da bilmemektedirler.

Kanun değişikliğinin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 14 Kasım 2023 tarihli kararıyla, Türkiye’de ilk kez bir yerleşim yeri, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde, basında yer alan haberlere göre, 207 Hektarlık (sekiz mahalle) alan, Samandağ’ın Atatürk mahallesinde ise 1,60 hektarlık alan rezerv yapı alanı ilan edilmiştir.

Hatay’ın Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerindeki rezerv yapı alanı ilanından, takriben 50 bin civarında yurttaşımız etkilenmekte olup, yurttaşlarımızın Anayasamızdan kaynaklanan mülkiyet hakları ihlal edilmekte ve hakları için ilave iptal davası açmak zorunda kalmaktadırlar.

Mülkiyet hakkının devlet tarafından bu şekilde keyfi uygulamayla suistimal edilmesi korkunçtur ve tam bir faciadır. Hatay halkı ilk faciayı depremde yaşamıştır; bu “rezerv yapı alanı” uygulaması ikinci bir faciayı teşkil etmektedir. Hataylı yurttaşlarımızın Anayasamızın 35. maddesinde yer alan mülkiyet haklarının ihlaline son verilmelidir. Ayrıca; Anayasamızın 57 maddesinde yer alan konut hakkı uyarınca konut ihtiyaçları da devletçe karşılanmalıdır.

Yenilik Partisi olarak mülkiyet hakları ihlal edilen ve depremden kaynaklanan mağduriyetleri hâlâ giderilememiş bulunan Hataylı yurttaşlarımızın yanlarında olduğumuzu;

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Yenilik Partisi Parti Sözcüsü

Doç.Dr. Kemal ÇİFTÇİ

Ben dahil hiçbirimiz tek başımıza iyi şeyler yapmıyoruz. Ama hepimiz büyük bir sevgiyle küçük şeyler yapabiliriz ve birlikte harika bir şey başarabiliriz. Sadece birlikte başarabiliriz.

İletişim

+90 543 586 42 42

bilgi@yenilikpartisi.org.tr

Atatürk Blv. No:231/ 6
Kavaklıdere 06680 Çankaya / ANKARA

Copyright © 2024 Yenilik Partisi. All rights reserved

Paylaş
Bağlantıyı kopyala