ÇEVRE

Politakamız

Ülkemizin bitki ve hayvan varlığını teminat altına alacağız.

Çevreyi koruyarak gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmayı, vatandaşlık ve insanlık ödevi kabul ediyoruz.

Su, toprak ve hava kirliliğinin önlenmesi, küresel ısınmanın azaltılması amacıyla uluslararası sözleşmelere uyulması konusundaki denetimler arttırılacak, caydırıcı yaptırımlar getirilecektir.
ÇED Raporları ilgili bakanlıklar, meslek örgütleri ve üniversitelerin denetimine tabi tutulacak, mevcut alınmış ÇED raporlarının günün şartlarına göre yenilenmesi sağlanacaktır.
Tüm yerleşim yerlerinde kamusal alanda ve bireysel çevre koruma bilincini geliştirerek katı ve sıvı atık yönetim birim ve tesisleri kuracağız.
Kâğıt, cam, metal, plastik, kullanılmış yağ vs gibi evsel atıkların ayrı ayrı toplanmasını sağlayacağız.
Doğal ve tarihsel zenginliklerimizi koruyarak, ülkemizin bitki ve hayvan varlığını teminat altına alacağız.
Ormanlık ve tarımsal alanların sanayi ve imara açılmasının önüne geçerek, yanan ormanlarımız ve orman vasfını kaybetmiş alanlar için ağaçlandırma çalışmaları yaparak, doğal denge ve zenginliğin korunmasını sağlayacağız.

Ben dahil hiçbirimiz tek başımıza iyi şeyler yapmıyoruz. Ama hepimiz büyük bir sevgiyle küçük şeyler yapabiliriz ve birlikte harika bir şey başarabiliriz. Sadece birlikte başarabiliriz.

İletişim

+90 543 586 42 42

bilgi@yenilikpartisi.org.tr

Atatürk Blv. No:231/ 6
Kavaklıdere 06680 Çankaya / ANKARA

Copyright © 2024 Yenilik Partisi. All rights reserved

Paylaş
Bağlantıyı kopyala